En / No
Green Producers Tool logo Green Producers Tool logo

Ledende aktører i norsk kultursektor går sammen med klimaforskere, for å utvikle et nettbasert klimaverktøy, som både måler og bidrar til å redusere karbonavtrykket i en produksjon.

Green Producers Tool er utviklet av produsenter, for produsenter, og har derfor den unike og nødvendige innsikten for å være relevant og intuitiv for brukerne.

Allerede i den innledende produksjonsfasen tilrettelegger verktøyet for utslippsreduksjon. Etter ferdigstillelse mottar produsenten en klimascore, en oversikt over fotavtrykket og en klimarapport.

Prosjektet har som mål å bli en sertifiseringsordning for kultursektoren.

About us

Hva er Green Producers Tool?

Et nettbasert verktøy som veileder produsenten fra start til slutt i en produksjon.

Verktøyet er basert på forskningsdata, og beregner klimafotavtrykket til en produksjon, og videre gir veiledning for reduksjon av utslipp.

Den gir tilpassede instruksjoner for en grønn produksjon, skreddersydd for alle yrker, kunder og andre involverte.

På slutten av hver produksjon mottar produsenten en klimarapport og en klimascore.

Hva betyr det?

Verktøyet gir deg en samlet oversikt over selskapets årlige klimafotavtrykk for produksjon.

Ditt selskap vil være bedre rustet for de forestående kravene for rapportering og reduksjon av utslipp.

Det gir selskapet et konkurransefortrinn i anbud og tildeling av offentlige midler.

Bedriften din bidrar til å nå målene som er satt i Parisavtalen.

Hvorfor er det bra for kultursektoren?

Ved å samle kultursektoren rundt en verifiserbar målestandard, vil vi for første gang få en oversikt over næringens reelle klimaavtrykk, og på sikt oppnå viktige utslippsreduksjoner.

Hvorfor er det bra for kulturforbrukeren?

Det vil gi kulturforbrukeren en oversikt over klimaavtrykket til kulturopplevelsen de deltar på.

Det hjelper forbrukeren å utøve forbrukermakt, ved å kunne velge bort opplevelsene med et høyt klimaavtrykk.